axmaz

axmaz
1. sif. Axmayan, durğun (su haqqında).
2. is. Durğun su, çuxur yerlərdə yığılıb qalan su. Pambıq yerlərində tarlaları suvarmaq üçün axmazların suyundan da istifadə edilir. – Çayın çox girintili-çıxıntılı olması və allüvial çöküntülərin asanlıqla yuyulması nəticəsində bir sıra axmazlar və köhnə çay yataqları əmələ gəlmişdir. M. Qaşqay. Bir azdan artıq bataqlığın və axmazların əvəzinə yamyaşıl çöllər görünməyə başladı. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • axmaz — (Qazax, Şəmkir) gölməçə, axmayan su. – Heyvannar axmazdan su içer (Şəmkir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • durma — (Şamaxı) durğun, axmaz. – Su: mız durmadı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • mirdo — (Lənkəran) axmaz, gölməçə. – Mirdoda su çox var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • axar — 1. sif. Daim axan (axmaz əksi). Axar su. Axar çay. Axar bulaq. – Sevgili bir çoban, on bir yaşında; Düdük çalır axar sular başında. H. C.. Yenə axar çaylar üstdə dəmir körpü qurulacaq. S. V.. Səltənət axar su axtarırdı. M. C.. 2. is. Cərəyan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ki — 1. bağl. 1. Baş cümlə ilə budaq cümlələri bir birinə bağlayır. Elə yavaş danışır ki, eşitmək olmur. Elə dumandır ki, göz gözü görmür. – Səkinə yaxşı bilirdi ki, son zamanlar qızının . . nəbzi əvvəlkilər kimi vurmur. M. İ.. Orasını da deməliyik ki …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”